Załącz plik (format *.doc lub *.pdf i rozmiarze do 2 MB):

CV

Załącz plik:

Załączony plik CV: Brak

Rekrutacja ogólna - zostaw swoje CV

Aplikacja wewnętrzna

Obowiązek informacyjny

"Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych"

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Business Bridge Group sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Strzegomskiej 42AB.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@bbgroup.com.pl lub adresem Strzegomska 42AB, 53-611 Wrocław.

3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
a. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy, w zakresie: imieCzytaj więcej >>