Załącz plik (format *.doc lub *.pdf i rozmiarze do 2 MB):

CV

Załącz plik:

Załączony plik CV: Brak

Poligon Doradców Online

Aplikacja wewnętrzna

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny:

Realizując obowiązek, o którym mowa art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: RODO), działając jako administrator danych osobowych, w niniejszej informacji przekazujemy wymagane wyżej wymienionymi przepisami szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Pozwoliliśmy sobie na zwrot bezpośredni dla zwiększenia przejrzystości i dostępności tekstu.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Grant Thornton Frąckowiak sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abp. Antoniego Baraniaka 88E (61-131 Poznań).

Inspektor ochrony danych osobowych lub punkt kontaktowy

Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, a w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami poprzez skrzynkę mailową: Czytaj więcej >>