Załącz plik (format *.doc lub *.pdf i rozmiarze do 2 MB):

CV

Załącz plik:

Załączony plik CV: Brak

Stażysta w obszarze produkcji

Obowiązek informacyjny

Administratorem danych jest MAN Bus Sp. z o.o. z siedzibą w 27-200 Starachowice, ul. 1 Maja 12 . Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach prowadzenia i administrowania procesami rekrutacyjnymi, a w szczególności w związku z poszukiwaniem dla Pani / Pana ofert pracy i ich przedstawianiem, archiwizacją i wykorzystywaniem w aktualnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych. Inspektorem ochrony danych osobowych w MAN Bus Sp. z o. o. w Starachowicach jest Pani Katarzyna Fryc numer tel. (41) 27-34-206, e-mail: katarzyna.fryc@man.eu.

Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Dane osobowe zbieraCzytaj więcej >>