Załącz plik (format *.doc lub *.pdf i rozmiarze do 2 MB):

CV

Załącz plik:

Załączony plik CV: Brak

Wyślij swoje CV

Aplikacja wewnętrzna

Obowiązek informacyjny

Informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO,

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Folga Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 110-114/304, 87-100 Toruń, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000228082, NIP: 9562344169, REGON: 220248586, adres e-mail: biuro@folga.com.pl, tel: +48 59 725 71 89, (zwana dalej Administratorem)
2. Powołaliśmy Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@folga.com.pl lub korespondencyjnie pod adresem siedziby Administratora;
3. Pani/Pana dane Czytaj więcej >>