Załącz plik (format *.doc lub *.pdf i rozmiarze do 2 MB):

CV

Załącz plik:

Załączony plik CV: Brak

Poligon Doradców 2019

Aplikacja wewnętrzna

Obowiązek informacyjny

Informujemy, że w związku z podaniem przez Ciebie danych osobowych celem wzięcia udziału w rekrutacji:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu (61-13), przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000369868, posiadająca NIP: 7781476013, z którą możesz kontaktować się na adres e-mail: rekrutacje@pl.gt.com;
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dostępne są w Polityce Prywatności;
3) Twoje dane osobowe będą przetwarzane na postawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 88 RODO i art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu:
a) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Ciebie stanowisko,;Czytaj więcej >>