Aplikujesz na ogłoszenie:
Aplikacja bez ogłoszenia o pracę

Miejsce pracy:
Polska

Formularz aplikacyjny

Załącz plik (format *.doc lub *.pdf i rozmiarze do 2 MB):

CV

Załącz plik:

Załączony plik CV: Brak

Dane kontaktowe

Pytania selekcyjne

Obowiązek informacyjny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w CV jest Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami Integralia z siedzibą w Sopocie (81-731 Sopot, ul. Hestii 1). Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach d... czytaj dalej >>>