You are applying for the following job:
Area Account Manager

Job location:
Praga

Application form

Add file (.doc or .pdf, maximum size 2 MB):

CV

Add file:

Attached CV: None

Contact details

Pre-selection questions

Privacy notice

Administratorem danych jest Hendi Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gądkach 62-023, ul. Magazynowa 5. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: iod@hendi.pl, telefonicznie pod numerem +48 61 658 70 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Twoje dane osobowe będą p... read more >>>