You are applying for the following job:
UI / 2D Artist a.k.a. Awesome Interface Magician

Job location:
Warszawa

Application form

Attachments

CV * (you can add up to to 2 files, each up to 2MB)
You have no files added

  Portfolio (you can add up to to 2 files, each up to 2MB)
  You have no files added

   Personal data

   Additional informations

   Attachments

   CV * (you can add up to to 2 files, each up to 2MB)
   You have no files added

    Portfolio (you can add up to to 2 files, each up to 2MB)
    You have no files added

     GDPR

     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vile Monarch Studios Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000888842, kapitał zakładowy: 100 000 zł, NIP... read more >>>