Uchádzate sa o nasledujúcu prácu:
Výpomoc na leto pre Tesco Prievidza- Asistent/ka predaja zákazníkom- 35 hod/týž.-možnosť aj iných skrátených úväzkov

Miesto práce:
Prievidza

Formulár žiadosti

Pridať súbor (.doc alebo .pdf, maximálna veľkosť 2 MB):

Životopis

Pripojte súbor:

Pripojený životopis Žiaden

Kontaktné údaje

Predvolené otázky

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Odoslaním Vášho životopisu, motivačného listu, príp. ďalších príloh beriete na vedomie, že spoločnosť TESCO STORES SR, a. s., so sídlom Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava-Ružinov, IČO: 31321828  (ďalej len „TESCO STORES SR, a. s.“) ako prevádzkovateľ osobných údajov bude spracúvať Vami poskytnuté osobné údaje na úč... read more >>>