Uchádzate sa o nasledujúcu prácu:
Registrácia do databázy uchádzačov

Miesto práce:
Bratislava

Formulár žiadosti

Kontaktné údaje

Predvolené otázky

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Odoslaním Vášho životopisu, motivačného listu, príp. ďalších príloh beriete na vedomie, že spoločnosť TESCO STORES SR, a. s., so sídlom Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava-Ružinov, IČO: 31321828  (ďalej len „TESCO STORES SR, a. s.“) ako prevádzkovateľ osobných údajov bude spracúvať Vami poskytnuté osobné údaje na úč... read more >>>