You are applying for the following job:
Ślusarz/ monter - krótkie projekty * 13 - 16 Euro netto/ h

Job location:
cała Holandia

Application form

Add files in .doc or .pdf format *required fields

Załącz plik CV * (you can add up to to 2 files, each up to 2MB)
You have no files added

  Contact details

  Pre-selection questions

  Privacy notice

  Administratorem danych jest Work 4 You Global Sp z O. O. , z siedzibą w Rybniku, ul. Raciborska 25, NIP 6423193179, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS KRS 0000594390. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: iod2@work4you.global, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
  a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
  b) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia(...)Read more >>
  Dear User

  We wish to provide you with the most comfortable experience on our website. Therefore we do our best to talior this webiste’s content to your interests and preferences. It is possible by storing cookie files in your browser’s history, as well as processing your personal data by HRlink Sp. z o. o. (administrator) and its Trusted Partners defined in Privacy Policy for marketing, analytical and statistical purposes. By continuing to use our service, without changes to the privacy settings, you agree to store cookies in your browser. You can change your cookie settings at any time, as well as obtain additional information on rules of processing your personal data and your user rights in our Privacy Policy