Подаете заявку на объявление:
Работа для мужчин – разбор электроприборов

Место работы:
Łódź

Формуляр

контакные данные

отборочный/-е вопрос/-ы

Информационное обязательство

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO") informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WORK GLOB sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-578, ul. Niedziałkowskiego 1.zwana dalej Spółką.
1. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email:info@workglob.pl lub w siedzibie Spółki.
2. Cele i podstawy przetwarzania Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
• w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształc(...)Читать больше
Dear User

We wish to provide you with the most comfortable experience on our website. Therefore we do our best to talior this webiste’s content to your interests and preferences. It is possible by storing cookie files in your browser’s history, as well as processing your personal data by HRlink Sp. z o. o. (administrator) and its Trusted Partners defined in Privacy Policy for marketing, analytical and statistical purposes. By continuing to use our service, without changes to the privacy settings, you agree to store cookies in your browser. You can change your cookie settings at any time, as well as obtain additional information on rules of processing your personal data and your user rights in our Privacy Policy