You are applying for the following job:
SAP FM Consultan

Job location:
Warszawa

Application form

Add file (.doc or .pdf, maximum size 2 MB):

CV

Add file:

Attached CV: None

Contact details

Pre-selection questions

Privacy notice

Spółka ITFS ma obowiązek chronić udostępnione lub powierzone jej dane osobowe. Dane te są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dokładamy wszelkich starań, aby dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia kim jesteśmy, dla jakich celów przetwarzamy Państwa dane osobowe, w jaki sposób je przetwarzamy, komu możemy je powierzać lub udostępnić, gdzie Państwa dane mogą być przekazywane oraz jakie prawa Państwu w związku z tym przysługują.

Gromadzenie, przetwarzanie i ochrona danych osobowych jest dokonywana przez ITFS sp. z o.o. zgodnie z poniższymi zasadami w zgodzie z przepisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.02.101.926) z uwzględnieniem regulacji polskich względem nowelizacji unijnej (RODO) z dnia 25 maja 2018 roku.

Wstęp:

ITFS spół(...)Read more >>
Dear User

We wish to provide you with the most comfortable experience on our website. Therefore we do our best to talior this webiste’s content to your interests and preferences. It is possible by storing cookie files in your browser’s history, as well as processing your personal data by HRlink Sp. z o. o. (administrator) and its Trusted Partners defined in Privacy Policy for marketing, analytical and statistical purposes. By continuing to use our service, without changes to the privacy settings, you agree to store cookies in your browser. You can change your cookie settings at any time, as well as obtain additional information on rules of processing your personal data and your user rights in our Privacy Policy