You are applying for the following job:
Java Developer

Job location:
Cracow

Application form

Add a file (.doc or .pdf, maximum size 2 MB):

CV

Add a file:

Attached CV: None

Attach additional file

Add a file:

Attached file: None

Contact details

Pre-selection questions

Data policy

Administratorem Twoich danych osobowych zebranych w związku z procesami rekrutacyjnymi jest MyNetwork Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie(31-271), ul.Kluczborska 17/2 (dalej: „Administrator”).
Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email kontakt@ers.pl albo formularz kontaktowy pod adresem: http://ers.pl/kontakt lub telefonicznie: +48 12 631 54 22
Administrator przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
a) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (...)Read more >>
Dear User

We wish to provide you with the most comfortable experience on our website. Therefore we do our best to talior this webiste’s content to your interests and preferences. It is possible by storing cookie files in your browser’s history, as well as processing your personal data by Online Technologies HR Sp. z o.o. (administrator) for marketing, analytical and statistical purposes. By continuing to use our service, without changes to the privacy settings, you agree to store cookies in your browser. You can change your cookie settings at any time, as well as obtain additional information on rules of processing your personal data and your user rights in our Privacy Policy