You are applying for the following job:
Quality Assurance Consultant

Job location:
Szczecin

Application form

Add file (.doc or .pdf, maximum size 2 MB):

CV

Add file:

Attached CV: None

Contact details

Pre-selection questions

Privacy notice

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy

Szanowny Panie/Szanowna Pani

Realizując obowiązek, o którym mowa art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: RODO), działając jako administrator danych osobowych, w niniejszym druku przekazujemy wymagane ww. przepisami informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Pozwoliliśmy sobie na zwrot bezpośredni dla zwiększenia przejrzystości i dostępności tekstu

Administrator danych osobowych
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest METRO SERVICES PL sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 67 (71-041 Szczecin).

Inspektor ochrony danych osobowych lub punkt kontaktowy
2. METRO SERVICES PL sp. z o.o. powołała inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, a w tym także w kwestiach(...)Read more >>
Dear User

We wish to provide you with the most comfortable experience on our website. Therefore we do our best to talior this webiste’s content to your interests and preferences. It is possible by storing cookie files in your browser’s history, as well as processing your personal data by HRlink Sp. z o. o. (administrator) for marketing, analytical and statistical purposes. By continuing to use our service, without changes to the privacy settings, you agree to store cookies in your browser. You can change your cookie settings at any time, as well as obtain additional information on rules of processing your personal data and your user rights in our Privacy Policy