You are applying for the following job:
Java/Temenos UXP

Application form

Add a file (.doc or .pdf, maximum size 2 MB):

CV

Add a file:

Attached CV: None

Contact details

Pre-selection questions

Data policy

Administratorem danych jest Goyello Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 472 C, 80-309. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email privacy@goyello.com, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
• w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy)
• w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679)
• dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzani(...)Read more >>
Dear User

We wish to provide you with the most comfortable experience on our website. Therefore we do our best to talior this webiste’s content to your interests and preferences. It is possible by storing cookie files in your browser’s history, as well as processing your personal data by Online Technologies HR Sp. z o.o. (administrator) for marketing, analytical and statistical purposes. By continuing to use our service, without changes to the privacy settings, you agree to store cookies in your browser. You can change your cookie settings at any time, as well as obtain additional information on rules of processing your personal data and your user rights in our Privacy Policy